Notifee

Zabýváme se vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS

GDPR

Poslední aktualizace: 19.6.2023

Co je GDPR?

GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je nové nařízení EU, které nahradí směrnici EU o ochraně osobních údajů z roku 1995 a výrazně zvýší ochranu osobních údajů občanů EU a zpřísní povinnosti organizací, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje. V platnost vstoupí 25. května 2018.

Vztahuje se na mě nařízení GDPR?

Zatímco stávající právní předpisy EU (směrnice EU o ochraně osobních údajů z roku 1995) upravují subjekty v EU, územní působnost GDPR je mnohem širší, neboť se bude vztahovat i na podniky mimo EU, které:
a) prodávají své výrobky osobám v EU nebo které
b) sledují chování osob v EU.

Jinými slovy, i když sídlíte mimo EU, ale kontrolujete nebo zpracováváte údaje občanů EU, bude se na vás nařízení GDPR vztahovat.
Společnost Notifee.cz s.r.o. se plně zavázala k dodržování GDPR. Podstata nařízení GDPR se přímo shoduje s našimi základními hodnotami ochrany soukromí zákazníků a práv na vlastní údaje. Od května 2020 je společnost Notifee.cz s.r.o. v souladu s GDPR, stejně jako naši partneři.

Funkce produktu zaměřené na soulad s GDPR

Náš tým vytvořil funkce potřebné k tomu, abychom my i naši zákazníci splnili povinnosti vyplývající z nařízení GDPR. Notifee.cz s.r.o. již poskytuje následující funkce zaměřené na ochranu osobních údajů a soukromí:

Anonymizovat IP adresu:
Ve výchozím nastavení Notifee.cz s.r.o. zachycuje pouze první tři oktety IP adresy, aby bylo zajištěno, že tyto adresy budou zcela anonymní.

Souhlas:
Webová oznámení Push již vyžadují, aby návštěvníci webových stránek udělili výslovný souhlas zapnutím oprávnění na úrovni prohlížeče.
Údaje o účastnících: Po souhlasu s přijímáním oznámení vytvoří služba push oznámení prohlížeče náhodně vygenerované ID účastníka. Toto ID nelze použít k identifikaci konkrétní osoby.

Vymazání údajů:
V případě, že je to možné, je možné vymazat údaje: Notifee.cz s.r.o. automaticky odstraní data na koncových bodech, jejichž platnost vypršela, a zákazníci mají nad svými daty plnou kontrolu. Mohou se kdykoli odhlásit ze svého prohlížeče a jejich údaje by byly z našich systémů vymazány.
Uchovávání údajů: Naši uživatelé mohou pomocí funkcí účtu odstranit nebo aktualizovat svá data. Zkrátili jsme také dobu uchovávání smazaných dat na 90 dní.

Nové funkce:
Granulární kontrola nad shromažďovanými údaji účastníků prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů.
Umožnění účastníkům uplatnit svá práva ohledně jejich osobních údajů uložených vámi na serverech Notifee.cz s.r.o. pomocí Předvoleb oznámení:
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na vymazání (jakýchkoli) osobních údajů
Právo na odvolání souhlasu
Tuto stránku budeme aktualizovat s plánem našich změn a s informacemi o tom, jak je můžete využít, abyste byli v souladu s nařízením GDPR.

Máte dotazy?
Neváhejte se na nás obrátit, pokud máte jakékoli dotazy týkající se GDPR - rádi si s vámi o tom popovídáme. Můžete se na nás obrátit také e-mailem na adrese info@notifee.cz.