Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge

Notifee

Zabýváme se vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS

Souhlas se zpracováním osobních údajů

"Zasílání newslettrů". Poslední aktualizace: 10.01.2020

KOMU SOUHLAS UDĚLUJETE

Tímto udělujete souhlas společnosti Notifee.cz s.r.o., se sídlem Spálená 25/95, Praha 1 - Nové Město, 110 00
IČ: 08781010, DIČ: CZ08781010, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 325159 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), aby zpracovávala zejména níže uvedené osobní údaje.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

  1. jméno
  2. příjmení
  3. e-mailovou adresu
  4. odpovědi ze zaslaných dotazníků
  5. systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

JAK MŮŽETE VZÍT VÁŠ SOUHLAS ZPĚT

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e- mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

KDO PRO NÁS OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další zpracovatelé, seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Správce na žádost subjektu údajů.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: info@notifee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 603 277 711.

Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@notifee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 603 277 711.

Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@notifee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 603 277 711.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@notifee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 603 277 711. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: info@notifee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 603 277 711. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/